Privacy statement

Stichting Faelix, gevestigd aan de Oleanderstraat 2a, 3551 GX Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wanneer in dit Privacy Statement gesproken wordt over ‘deze Website’ wordt hiermee faelix.nl bedoeld.

Wanneer u deze Website bezoekt kan Faelix gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld wanneer u gegevens ergens op deze Website invult. Faelix waarborgt en respecteert uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in dit Privacy Statement, bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens beschermd worden, en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking
Faelix verzamelt en verwerkt informatie van bezoekers van deze Website met als doel het verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering: het aanbieden van informatie over onze producten, diensten en onze onderneming, alsmede het  uitvoeren van promotieactiviteiten, het optimaliseren van het functioneren van deze Website en het treffen van maatregelen voor de beveiliging van deze Website. Faelix zal uw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien Faelix hier wettelijk toe verplicht wordt of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens u.

Uit de bezoekersgegevens wordt informatie gehaald zoals welke onderwerpen worden geraadpleegd, de bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie. Deze informatie wordt op anonieme basis verwerkt.

Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, het bestellen van tickets of het registreren als donateur of sponsor, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met dit Privacy Statement en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres;
bankrekeningnummer (IBAN).

Faelix bewaart uw persoonsgegevens zolang nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of zolang u tot onze doelgroep behoort.

Cookies
Een cookie is een klein bestand die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer wordt geplaatst en waar persoonlijke voorkeuren kunnen worden opgeslagen. De informatie die wordt verkregen bij het gebruik van cookies wordt gebruikt wanneer u deze Website opnieuw bezoekt. Op de cookie worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Het gebruik van cookies kan via de instelling van uw computer worden uitgeschakeld.